Home

Eurocompass Juristen

Juridisch inzicht. Zakelijk instinct.

 

"Bij vrijwel iedere beslissing spelen juridische overwegingen een belangrijke rol"

Hoe helpt Eurocompass mij?

Onze juristen behartigen uw juridische belangen en proberen uw juridische kwestie of het geschil tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Bij het kennismakingsgesprek adviseren wij over de sterke en zwakke kanten van uw rechtspositie. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat uw kansen en/of risico's zijn als het tot een juridische procedure mocht komen.

 

Een van onze juristen zal namens u contact onderhouden (per telefoon, brief of e-mail) met de tegenpartij of de juridische adviseur van deze tegenpartij. En mocht het tot een juridische procedure komen, dan zal de jurist de processtukken opstellen, corresponderen met de gerechtelijke instantie en zal hij uw zaak bij de rechter bepleiten als het tot een zitting komt.

 

Bij ons heeft u de keuze van eenmalig advies tot de volledige behandeling van uw zaak.

Maakt u een keuze voor een eenmalig advies of hulp bij een juridisch document en blijkt de zaak toch groter te zijn? Dan kunt u alsnog kiezen voor hulp van onderhandelen of procederen. De prijs die u betaald hebt voor het eenmalige advies of voor de hulp van het juridisch document werkt dan als korting op de prijs die u nog moet betalen voor de hulp van het onderhandelen of procederen. Alle kosten worden vooraf met u besproken.

Wanneer u contact met Eurocompass Juristen opneemt, is dat geheel vrijblijvend.

Allereerst bekijken wij uw situatie en nemen eventueel nog contact met u op voor specifieke informatie. Na het bestuderen van uw dossier, koppelen wij u aan de meest geschikte jurist.

Op deze manier heeft u snel de best passende juridische- en rechtshulp.

 

De toegewezen jurist neemt telefonisch contact met u op en zal gedurende een consult van maximaal 30 minuten advies uitbrengen inzake uw dossier. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Vervolgens wordt er een kostencalculatie (offerte) gemaakt, zodat u vooraf op de hoogte bent van onze tarieven en algemene voorwaarden. De offerte ontvangt u per email. Na acceptatie van de offerte nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de ingeleverde documenten en uw vraagstelling maken wij een advies rapport. De vervolgafspraken en eventueel plan van aanpak worden nadien met u afgestemd.

Eenmalig advies

Onze jurist geeft u snel inzicht in uw kansen en is heel concreet in het advies over de vervolgstappen. Kies je voor een eenmalig advies, dan krijg je antwoord op jouw belangrijkste vragen en weet je gelijk waar je aan toe bent. Zo heb je snel inzicht in jouw rechtspositie.

Afhankelijk van uw rechtsvraag en urgentie bepalen wij samen met u de route voor een geslaagd traject. Nadat wij een quick scan van uw zaak hebben gemaakt, ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte. Zodra u akkoord bent gegaan met de offerte en onze algemene voorwaarden, gaan wij voor u aan de slag.

Voor de juridische doorlichting van bedrijven heeft Eurocompass een legal scan ontwikkeld die is gebaseerd op een groot aantal praktijksituaties. Uw algemene voorwaarden of uw franchiseformule toe aan een legal scan? vraag naar onze gunstige tarieven voor het midden- en kleinbedrijf.

TIME MANAGEMENT

Onze juristen werken met een klein clientenbestand, zodat zij voldoende aandacht aan uw zaak kunnen besteden. Wekelijks ontvangt u dan ook een terugkoppeling.

SUPPORT

Zit u met een juridisch vraagstuk? Dan kunt u bij ons kantoor, geheel vrijblijvend, een telefonisch adviesgesprek aanvragen. Dit gesprek heeft u dan met een gespecialiseerde jurist, die max. 30 minuten voor u vrijmaakt om uw kwestie te bespreken. U krijgt hierdoor snel duidelijkheid over wat wij voor u kunnen betekenen.

FINANCIEEL overzicht

Voor een optimale dienstverlening communiceren we duidelijk over de aanpak, de voortgang en de kosten van uw zaak. Het is van belang dat u onze inzet als daadwerkelijk toegevoegde waarde ervaart. Na beƫindiging van iedere zaak evalueren we de wijze van samenwerken en horen dan graag waar we onze dienstverlening zouden kunnen verbeteren